Η εύρεση του Θησαυρού – Όταν οι Αυτόχθονοι Αμερικανοί συναντούν την Ορθοδοξία

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

ORTHODOX HEART SITES

image_931.jpg

10409322_978058835613519_3583902681597826676_n.jpg

Η εύρεση του Θησαυρού

╰⊰¸¸.•¨*

Όταν οι Αυτόχθονες Αμερικανοί συναντούν την Ορθοδοξία

Πηγή:

https://www.facebook.com/Native-American-Orthodox-Christian-Fellowship-NAOCF-160917590660985/

FACEBOOK: NATIVE AMERICAN ORTHODOX CHRISTIAN FELLOWSHIP (NAOCF)

 

Advertisements

Video: ᐊᓛᓯᑲ Alaska – Orthodoxy ╰⊰¸¸.•¨* ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut Native American (Canada & Alaska)

http://alaskaofmyheart.wordpress.com

https://nativeamericansmetorthodoxy.wordpress.com

http://canadaofmyheart.wordpress.com

ALASKA OF MY HEART

NATIVE AMERICANS MET ORTHODOXY

CANADA OF MY HEART

ᐊᓛᓯᑲ Alaska – Orthodoxy

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut Native American (Canada & Alaska)

Latin America: Peoples in search of Orthodoxy

http://latinamericaofmyheart.wordpress.com

LATIN AMERICA OF MY HEART

cuba fff

Latin America: Peoples in search of Orthodoxy

by His Eminence Metropolitan Athenagoras of Mexico

Source:

http://orthodox-culture.blogspot.com

ORTHODOX CULTURE

Thirteen years ago, when I undertook the (then newly-established) Holy Metropolis of Mexico with only three priests and three mainly Greek-speaking communities, in Mexico, Panama and Venezuela, I would never have expected, let alone conceive the miracle that is unfolding today for our Orthodox Church in Latin America. We all lived the miracle of Cuba, when Fidel Castro’s government undertook the construction of the Sacred Temple of Saint Nicholas in Havana and officially received Ecumenical Patriarch Bartholomew, who officiated the inauguration of that Holy shrine in January of 2004. In the decade that passed, we experienced the propagating of our faith in the states of Mexico, Colombia, Costa Rica, etc… just as we experienced – and continue to experience – the continuing drama of the people of Haiti, after the catastrophic earthquake of last January. A drama which unfortunately will heal, only after several years have passed.

Greece became acquainted with Christianity and lived its own Pentecost around two thousand years ago, through the Apostle Paul and the other Apostles. Greece is the most Continue reading “Latin America: Peoples in search of Orthodoxy”

La découverte du Trésor ╰⊰¸¸.•¨* French

http://usaofmyheart.wordpress.com

https://nativeamericansmetorthodoxy.wordpress.com

http://canadaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

NATIVE AMERICANS MET ORTHODOXY

CANADA OF MY HEART

herbert-lake-and-bow-range_canadian-rockies_alberta

10409322_978058835613519_3583902681597826676_n.jpg

La découverte du Trésor

The founding of Treasure – Native Americans met Orthodoxy

http://usaofmyheart.wordpress.com

https://nativeamericansmetorthodoxy.wordpress.com

http://canadaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

NATIVE AMERICANS MET ORTHODOXY

CANADA OF MY HEART

10409322_978058835613519_3583902681597826676_n.jpg

The founding of Treasure

╰⊰¸¸.•¨*

Native Americans met Orthodoxy

Oh Heavenly Father, light the gaze of your servant, guard my heart and guide my hand, that worthily I may represent your image. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever unto the ages of all ages. Amen.

Source:

https://www.facebook.com/Native-American-Orthodox-Christian-Fellowship-NAOCF-160917590660985/

FACEBOOK: NATIVE AMERICAN ORTHODOX CHRISTIAN FELLOWSHIP (NAOCF)

Holy Icon of All Saints of Canada & USA

http://americaofmyheart.wordpress.com

AMERICA OF MY HEART

image002.jpg

allsaintsofnorthamerica-1.jpg

Orthodox Saints of Canada & USA

Churches in North America – Find the parish nearest you

http://americaofmyheart.wordpress.com

AMERICA OF MY HEART

http://oca.org/directories/na-churches

Churches in North America – Find the parish nearest you

Canonical Orthodox jurisdictions represented in North America

Eastern Orthodox Church